Trần Viết Được

Tên khai sinh: TRẦN VIẾT ĐƯỢC

Quê quán: Năng Tĩnh,thành phố Nam Định

Năm sinh: 15-5-1929. Mất ngày 14-6-1983 tại quê nhà.

Năm 1946, ông vào bộ đội. Năm 1957, chuyển ngành về nhà máy Dệt Nam Định làm công nhân và phụ trách công tác văn hoá quần chúng. Hơn mười năm sau, ông chyển sang công tại Đài Phát thanh tỉnh Hà Nam Ninh (cũ). Nguyên là trưởng phòng Văn nghệ Đài phát thanh Hà Nam Ninh, nguyên uỷ viên BCH, trưởng bộ môn Âm nhạc-Múa Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nam Ninh. Hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Những ca khúc của Trần Viết Được đã được phổ biến qua làn sóng Đài phát thanh Trung ương, địa phương và các hội diễn văn nghệ: Quê ta thành phố Dệt, Thư gửi mẹ, Những bàn tay, Em yêu cả bốn mùa, Lời khát vọng, Trái tim chiến sĩ…Ca khúc đượcchọn in trong Tuyển tập Âm nhạc Nam Định thế kỷ XX, Tuyển tập Ca khúc Thiếu nhi 1945-2000… *Tác phẩm chính: Trái tim chiến sĩ (tập ca khúc – Hội VHNT Hà Nam Ninh,1986)- Giải thưởng VHNT Nguyễn Khuyến lần thứ II  (1986-1990).

Các ca khúc do Trần Viết Được sáng tác (2)

Tư liệu liên quan (1)

Bình luận (0)