BCĐCNT - Nhạc nghi lễ - diễu hành

Bình luận (1)

  1. Hà Nam

    Mình đề xuất ban quản trị xin cho thêm bài Tiến bước dưới quân kỳ của Doãn Nho nữa. Vì mình thấy kể cả diễu binh duyệt binh đều có bài này. Rất hùng tráng!