Buôn bấc buôn dầu

Đóng góp: Quang Dũng

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Bài hát Buôn bấc, buôn dầu do nghệ sỹ Quang Dũng thể hiện được đăng tải vào ngày 06/04/2017, tôi còn thấy cũng bài hát và nghệ sỹ này đã được đăng tải vào ngày 18/12/2014 trước đây.