Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu

Đóng góp: Quang Dũng

Bình luận (0)