Đêm vô vọng

Đóng góp: Nhật Minh

Đêm vô vọng lòng ta rưng buồn
Nghe mỏi mòn, đời khúc nhạc ngân
Đêm vô vọng quỳnh hoa rơi cánh
thoáng não nùng loài giun dế kêu than
Đêm vô vọng lòng ta muộn phiền
Đêm vô vọng hồn như nát tan

Thôi đã vắng tiếng dương cầm nỉ non
Thôi đã thiếu dáng em ngồi ngoài hiên
Hỡi ánh trăng thơ mộng. Hỡi ánh trăng lãng mạn
Về gặp mây, thỏa mê say.Về cùng ta, chỉ còn đêm nay

Đêm vô vọng lòng ta tuyệt vọng
xót xa thầm dập tắt đam mê
Đêm vô vọng lòng ta ê chề
Đêm vô vọng thời gian lê thê
Đêm vô vọng hồn trơ đã tàn
tiếng kinh cầu lạc lõng nơi đâu

Bình luận (0)