Nhớ ơn cha mẹ

Đóng góp: Đinh Xuân Hội

Bình luận (2)

  1. Ngọc Thạch

    Gủi bạn Đinh Xuân Hôi: đề nghi bạn từ lần sau đầu đề các bài hát bạn nên đánh bằng chữ in thường, chỉ đánh chữ in hoa đầu dòng và danh từ riêng thôi. Cảm ơn bạn.

  2. Đinh Xuân Hội
    soạn lời mới: Đặng Hồng Vân ( chưa có có trong danh mục tác giả lời mới)