Khách của VTV3 - NSND Tường Vy, NSƯT Thanh Đính, NSƯT Hoàng Chè

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&list=UUmvQO9F5FDhTgck9VaCQuPQ&v=PatBPhYQD9k

Bình luận (0)